fbpx

ZImmer & Rhode Zamma Pillows

ZImmer & Rhode Zamma Pillows
  • Shape: Rectangle
  • Size: 22" x 12"
  • Fill: 30% Down / 70 % Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: ZImmer & Rhode, Zamma, 991
  • Edge Detail: Piping, ZImmer & Rhode, Zamma, 991
  • Trim: None
ZImmer & Rhode Zamma Pillows
ZImmer & Rhode Zamma Pillows