fbpx

Thomas Pheasant x Ardecora

Thomas Pheasant x Ardecora
  • Shape: Square
  • Size: 20" x 20"
  • Fill: 30% Down / 70 % Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: Ardecora, Il Veneto, 598
  • Edge Detail: None
  • Trim: None
Thomas Pheasant x Ardecora
Thomas Pheasant x Ardecora