fbpx

Pierre Frey Kilwa Pillows

Pierre Frey Kilwa Pillows
  • Shape: Rectangle
  • Size: 30" x 16"
  • Fill: 30% Down / 70 % Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: Pierre Frey, Kilwa, Sous-Bois
  • Edge Detail: None
  • Trim: None
Pierre Frey Kilwa Pillows
Pierre Frey Kilwa Pillows