fbpx

Malhia Kent Pillows

Malhia Kent Pillows
  • Shape: Square
  • Size: 22" x 22"
  • Fill: 30% Down / 70 % Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: Malhia Kent, Plaid Pink
  • Edge Detail: Unknown, Velvet, Yellow, Piping
  • Trim: None
Malhia Kent Pillows
Malhia Kent Pillows