fbpx

Fuzzy Pillows

Fuzzy Pillows
  • Shape: Square
  • Size: 22" x 22"
  • Fill:
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: Pindler, Fuzzy, Ivory
  • Edge Detail: None
  • Trim: None
Fuzzy Pillows
Fuzzy Pillows