fbpx

Elitis Alchimia Grafico Pillows

Elitis Alchimia Grafico Pillows
  • Shape: Rectangle
  • Size: 36" x 14"
  • Fill: 30% Down / 70 % Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: Elitis, Alchimia Grafico, Rythme Décalé
  • Edge Detail: None
  • Trim: None
Elitis Alchimia Grafico Pillows
Elitis Alchimia Grafico Pillows