fbpx

Ardecora Sabbia Pillows

Ardecora Sabbia Pillows
  • Shape: Square
  • Size: 22" x 22"
  • Fill: 50% Down / 50% Feather
  • Corner: Knife Edge
  • Fabric: Ardecora, Sabbia, 15458984
  • Edge Detail: None
  • Trim: None
Ardecora Sabbia Pillows
Ardecora Sabbia Pillows